Debian Med sprints and mentoring

Debian Med sprint, Kopenhagen, 05. Februar 2016